Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) U pololetních a ročních kurzů si taneční studio vyhrazuje zrušit jednu, resp. dvě hodiny bez náhrady, například pro nemoc lektora nebo jiných organizačních důvodů.

2) Kurzovné se hradí nejpozději před první hodinou. Pokud se Vám kurz nebude líbit a oznámíte nám to po první hodině, nebo před druhou hodinou, kurzovné Vám vrátíme v plné výši, poté je kurzovné nevratné. U kurzů, které to umožňují, v případě nemoci či nepřítomnosti, nabízíme navštívit alternativní kurz.

3) V případě nemožnosti zajistit pořádání kurzu ze strany studia Danceport v průběhu roku, například pro menší zájem o kurz, si studio Danceport vyhrazuje možnost kurz zrušit. V takovém případě vrátíme proporcionální, zatím  nevyčerpanou část kurzovného nebo nabídneme náhradní kurz.

4) U neomezených permanentek Zaměřeno na ženy (ročních, pololetních a měsíčních) studio Danceport garantuje minimálně 5x55 minut kurzů cvičení týdně s výjimkou školních prázdnin (např. vánoční, pololetní atd.), v opačném případě garantujeme vrácení proporcionální, zatím  nevyčerpané části kurzovného.

5) Účastníci kurzů a cvičení by měli chodit do hodiny jen několik minut před vlastní hodinou (max. 10min předem) a musí mít řádné přezutí (taneční obuv, sálovou obuv).

6) Pravidelná docházka je nutná hlavně u kurzů pro děti a mládež. Pokud je syn/dcera nemocná, je nutné ho/ji omluvit e-mailem či zaslat SMS. Zasláním přihlášky také stvrzujete, že Vaše dítě je zdravotně způsobilé a nemá žádné zdravotní komplikace. V případě, že se vyskytne u Vašeho dítěte zdravotní problém, měli byste nás informovat telefonicky, emailem nebo SMS. Viditelně nemocné děti nemusí být vpuštěny na hodinu.

7) Tanec nebo cvičení nejsou nebezpečnými sporty a studio Danceport si proto úrazové pojištění nesjednává. Přesto Vám doporučujeme mít vlastní úrazové pojištění.

8) Na hodinách jsou zakázány žvýkačky a bonbony, z důvodu nebezpečí vdechnutí. V sále je zakázáno svačit, povoleno je pouze pití.

9) Zasláním přihlášky nám dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů – pouze pro účely tanečního studia Danceport. Zároveň dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů (např. o akcích, show atd.).

10) Studio Danceport v průběhu tanečních, pohybových a jazykových kurzů či pořádaných akcí může pořizovat fotografie a videozáznamy a vyhrazuje si právo tyto fotografie a záznamy uveřejnit pro účely studia Danceport. Například na webových stránkách, propagačních nebo reklamních materiálech studia Danceport nebo na facebooku. 

 

11) U pohybových cvičení vypsaných nad rámec rozvrhu (např. v době vánočních nebo pololetních prázdnin) se cena stanovuje následovně:
od 5 účastníků 170,-Kč/hodina/osoba
0-4 účastníci - hodina navíc se nekoná;

Dětská a studentská cena pro jednotlivé vstupy "zaměřeno na ženy" během celého roku je 135,-Kč/hodina/osoba

12) Studio Danceport si vyhrazuje právo zrušit hodinu pohybových cvičení v případě, že se na hodinu dostaví méně než 5 osob. U Workshopů pod 6 účastníků se Workshop nekoná.

13) Platnost permanentek na kurz/neomezených zaměřeno na ženy:

-permanentka na kurz – platí pouze na daný kurz, nelze kombinovat s jinými kurzy

-měsíční neomezená – od data vyzvednutí permanentky běží lhůta platnosti 30 dní

-pololetní neomezená – na pololetí (polovina září až konec ledna nebo začátek února až polovina června)

-roční neomezená – na „taneční rok“ (polovina září až polovina června)
Platnost je uvedena na každé permanentce, po uplynutí této doby je permanentka neplatná. Začátky všech kurzů jsou uvedeny v rozvrhu na danou sezónu.

14) Neomezené permanentky  a permanentky na kurz (popř. permanentky na 10x vstup) jsou na jméno, tedy nepřenosné na jinou osobu.


15) Pokud jsou po ukončení taneční sezóny (v polovině června) vypsána na žádost klientek některá pohybová cvičení, hodinu si každá klientka platí jednotlivě. Po skončení taneční sezóny končí i veškeré vystavené permanentky.

16) Časové vymezení tanečních sezón (neplatí pro taneční pro dospělé a pro taneční pro mládež):

-sezóna „podzim“: polovina září až konec ledna

-sezóna „zima/jaro“: začátek února až polovina června

-sezóna „léto“: začátek července až konec srpna


17) Jednotlivý vstup na kurzy pro děti do 7 let a na kurzy pro děti a mládež stojí 225 Kč/h. V případě, že dítě navštíví dvouhodinový kurz, cena se násobí, tj. cena za hodinu krát dvě/tři/atd. dle délky navštíveného kurzu. 

18) Rezervace na všechna pohybová cvičení je možná prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

19) Během ukázkového týdne studia Danceport mají ukázkové hodiny zdarma pouze a zcela noví zájemci o kurz. Ostatní platí dle platného ceníku.

20) Absenci v tanečních kurzech pro dospělé je možné nahradit po předešlé domluvě v jiném kurzu tanečních, vždy v aktuální sezóně. Zameškané hodiny není možné převádět na další sezónu. V případě, že si hodiny během sezóny nenahradíte, nebude poskytnuta žádná sleva v pololetí následujícím.   

21) Kurz tanečních pro dospělé se otevře při minimálním počtu 5ti párů. V případě, že nebude splněn minimální počet, studio si vyhrazuje právo kurz zrušit. Přihlášeným párům bude nabídnut jiný alternativní kurz nebo budou vráceny peníze.